Database Koptienden Blaricum van 1502 t/m 1835                                        HOME

 

I. Namen Register

Register van persoonsnamen voorkomende in de Koptienden van Blaricum

in de periode 1502 t/m 1835 (ingevoerd 333 jaren)  met vermelding van:

-  Voornaam-1

-  Patroniem-1

-  Patroniem-2 (vaders-vader)

-  Achternaam-1

-  Datum nieuw in boek: jaar van het boek waarin de persoon voor het eerst vermeld wordt

-  Alternatieve naam-1

-  Datum uit het boek: jaar van het boek waarin de persoon wordt uitgeschreven met een afsluitende grondoverdracht

(aangegeven met b.v. 01-07-1600) of het eerstvolgende jaar waarin de persoon niet langer vermeld wordt (aangegeven met b.v. 01-01-1600)

 

De Koptienden-namen zijn op de volgende wijzen in een Tabel (oplopend) gesorteerd op, respectievelijk:

-  Patroniem-1, Voornaam-1, Datum nieuw in boek:   KOPTIENDEN  QUERY  P1 V1 DATUM
-  Patroniem-1, Datum nieuw in boek, Voornaam-1, Achternaam-1: KOPTIENDEN  QUERY  P1 DATUM V1 A1
-  Voornaam-1, Datum nieuw in boek: KOPTIENDEN  QUERY  V1 DATUM P1
-  Achternaam-1, Patroniem-1, Datum nieuw in boek: KOPTIENDEN QUERY A1 P1 V1 DATUM

 

      

II. Namen Register aangevuld met Boekjaren en Folionummers

In aanvulling op het Namen Register (zie boven) zijn in deze Tabellen tevens de Jaren van de boeken (Boekjaren) en de Folionummers waarin de namen vermeld staan, opgenomen. Gezien de omvang van de data, zijn de gegevens gesplitst in 2 overlappende periodes: 1502-1632 en 1589-1765.

 

De Koptienden-namen, Boekjaren en Folionummers zijn op de volgende wijze in een Tabel (oplopend) gesorteerd op, respectievelijk:

-  Patroniem-1, Datum nieuw in boek,  Folionummers

   Periode 1502-1631: KOPTIENDEN QUERY P1 V1 PERIODE 1502-1632 MET FOLIONRS
   Periode 1589-1835: KOPTIENDEN QUERY P1 V1 PERIODE 1589-1835 MET FOLIONRS

     

- Datum nieuw in boek, Folionummers

   Periode 1502-1631: KOPTIENDEN QUERY DATUM FOLIONRS PERIODE 1502-1632
   Periode 1589-1835 KOPTIENDEN QUERY DATUM FOLIONRS PERIODE 1589-1835

 

 

Gestandaardiseerde naamsschrijfwijze voor voornamen en patroniemen

De naam van één en dezelfde persoon kan in meerdere documenten voorkomen en daarbij, zelfs in één enkel document, op soms sterk wisselende wijze geschreven zijn. In de Koptiendenboeken komt deze variatie in persoonsnamen veelvuldig voor en is er soms sprake van een evolutie in de naamsschrijfwijze. In de Database-Tabellen is de naamsschrijfwijze vergaand gestandaardiseerd om namen van (verwante) personen snel te kunnen (terug)vinden en/of te koppelen.

 

Bijvoorbeeld:

Rijck Willemsz (standaardschrijfwijze):

      1502-04: rijcot Wijllemsz, 1503-30: ricout Willemsz, 1519-11: Rijcout Willemsz, 1534-29: Ricout Willemsz,

      1537-23: Rijcout Wijllemsz, 1538-25: Rijcoudt Wijllesz, 1541-23: Rijcout Willemsz

Zijn zoon Willem Rijcksz (standaardschrijfwijze):

   1520-11: Willem rijcxz, 1528-10: Willem rijxsz, 1537-23: Wijllem rijxsz, 1541-23: Willem rijcksz,

   1554-31: Willem rijcxsz, 1560-38: Willem ricsz, 1561-339: Willhem ricxsz, 1565-39: Willem rijcxsz

 

Andere voorbeelden van de gestandaardiseerde schrijfwijze en de variatie in gebruikte naamsschrijfwijzen  zijn:

Claes (standaard):  Claes, Claas, Klaes of Klaas

Hendrick (standaard): hijnrick, heijnrick, heijnrick, heijnric, henrick, heijn, hendrick, heijndrick, hendrik

Gerrit (standaard): Gherijt, gerit, Gerrit, gerrijt, gerret, 

Wijchert (standaard): Wijchgert, Wigert, Wijgert, Wijngert, Wijger, Wijchgert, Wijchert Wijgerd, Wijgert, Wich.

De Koptienden-tabellen die primair gesorteerd zijn op, respectievelijk, Voornaam-1 of Patroniem-1 geven een overzicht van de gehanteerde standaardschrijfwijzen voor de diverse voornamen en patroniemen.

 

In veel gevallen is onder ‘Alternatieve-naam ’ de werkelijke schrijfwijze genoteerd.

 

In de Folio-nummering is geen ‘verso’ toegepast, daar telkens 2 Folio-bladen tegelijk gefotografeerd en onder één Folio-nummer gerubriceerd zijn.

 

Bronnen:  NHA-117-xxxx: Koptienden / Gaarderregisters 1502 - 1852/1835