Database van namen uit Blaricum 1502-1811                                                           HOME

 

In deze Database (30.000 records) zijn ook alle namen opgenomen die voorkomen in ondergenoemde bronnen en verbonden zijn met Blaricum. Getracht is zoveel mogelijk de namen van gerelateerde personen (mannen en/of vrouwen) in n enkel record te presenteren. Namen van personen die in meerdere documenten vermeld staan, zijn even zo vaak opgenomen in de Database met vermelding van de bron en de datum van de bron. Afhankelijk van de aard van het document, zijn ook andere gegevens geregistreerd, b.v. datum van trouwen, van overlijden, van betaling Impost, etc.

 

De persoonsnamen zijn op de volgende wijze in een Tabel (oplopend) gesorteerd op, respectievelijk:

1. Mannen: Patroniem-1, Voornaam-1, Datum, Achternaam-1 BLARICUM TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1
2. Mannen: Patroniem-1, Datum, Voornaam-1, Achternaam-1 BLARICUM TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1
3. Mannen: Voornaam-1, Datum BLARICUM TOTAAL QUERY V1 DATUM
4. Mannen: Achternaam-1, Patroniem-1,Voornaam-1, Datum BLARICUM TOTAAL QUERY A1 P1 V1 DATUM
   
5. Vrouwen: Patroniem-3, Voornaam-2, Datum, Achternaam-2, Datum BLARICUM TOTAAL QUERY P3 V2 Datum A2
6. Vrouwen: Patroniem-3, Datum, Voornaam-2, Achternaam-2 BLARICUM TOTAAL QUERY P3 DATUM V2 A2
7. Vrouwen: Voornaam-2, Datum BLARICUM TOTAAL QUERY V2 DATUM
8. Vrouwen: Achternaam-2, Patroniem-3, Voornaam-2, Datum BLARICUM TOTAAL QUERY A2 P2 V2 DATUM

 

Gestandaardiseerde naamsschrijfwijze voor voornamen en patroniemen

De naam van n en dezelfde persoon kan in meerdere documenten voorkomen en daarbij op soms sterk wisselende wijze geschreven zijn. In de Database-Tabellen is de naamsschrijfwijze vergaand gestandaardiseerd om namen van (verwante) personen snel te kunnen (terug)vinden en/of te koppelen. (Zie Koptienden voor nadere toelichting)

In de meeste gevallen is onder Alternatieve-naam de werkelijke schrijfwijze genoteerd.

 

 

Bronnen:

-  NHA-117-xxxx: Koptienden / Gaarderregisters 1502 - 1852/1835   (Aangegeven met Haarlem-117-Koptienden)

-  DTB Blaricum en Laren: Kerckelijk Memorie boek Trouwen GG 1691-1816

-  DTB Blaricum: Register van Trouwen RK; 1674-1703, 1760-1811 (moderne copie)

-  DTB Blaricum: Register van Impost Trouwen (Gaarder) 1695-1805

-  DTB Blaricum: Register van Trouwen, Burgerlijk 1796-1811

-  DTB Blaricum: Register van Overlijden RK; 1773-1810 (moderne copie)

-  DTB Blaricum: Register van Impost Begraven (Gaarder) 1695-1805

-  DTB-Blaricum: Register van Lijken (1806-1811)

 

 

Waar mogelijk zijn naam-gekoppelde gegevens uit verschillende bronnen gentegreerd in 1 record, b.v.

-  Register van Overlijden RK; 1773-1810 met Register van Impost Begraven (Gaarder) 1695-1805