Database van namen uit Huizen 1502-1811                                                           HOME

 

In deze Database (30.000 records) zijn alle namen opgenomen die voorkomen in ondergenoemde bronnen en verbonden zijn met Huizen. Getracht is zoveel mogelijk de namen van gerelateerde personen (mannen en/of vrouwen) in één enkel record te presenteren. Namen van personen die in meerdere documenten vermeld staan, zijn even zo vaak opgenomen in de Database met vermelding van de bron en de datum van de bron. Afhankelijk van de aard van het document, zijn ook andere gegevens geregistreerd, b.v. datum van trouwen, van overlijden, van betaling Impost, etc.

 

De persoonsnamen zijn op de volgende wijze in een Tabel (oplopend) gesorteerd op, respectievelijk:

1. Mannen: Patroniem-1, Voornaam-1, Datum, Achternaam-1 HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1
2. Mannen: Patroniem-1, Datum, Voornaam-1, Achternaam-1 HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1
3. Mannen: Voornaam-1, Datum HUIZEN TOTAAL QUERY V1 DATUM
4. Mannen: Achternaam-1, Patroniem-1,Voornaam-1, Datum HUIZEN TOTAAL QUERY A1 P1 V1 DATUM
   
5. Vrouwen: Patroniem-2, Voornaam-2, Datum, Achternaam-2, Datum HUIZEN TOTAAL QUERY P2 V2 Datum A2
6. Vrouwen: Patroniem-2, Datum, Voornaam-2, Achternaam-2 HUIZEN TOTAAL QUERY P2 DATUM V2 A2
7. Vrouwen: Voornaam-2, Datum HUIZEN TOTAAL QUERY V2 DATUM
8. Vrouwen: Achternaam-2, Patroniem-2, Voornaam-2, Datum HUIZEN TOTAAL QUERY A2 P2 V2 DATUM

 

Gestandaardiseerde naamsschrijfwijze voor voornamen en patroniemen

De naam van één en dezelfde persoon kan in meerdere documenten voorkomen en daarbij, zelfs in één enkel document, op soms sterk wisselende wijze geschreven zijn. In de Database-Tabellen is de naamsschrijfwijze vergaand gestandaardiseerd om namen van (verwante) personen snel te kunnen (terug)vinden en/of te koppelen. (Zie Koptienden voor nadere toelichting)

In veel gevallen is onder ‘Alternatieve-naam ’ de werkelijke schrijfwijze genoteerd.

 

Als men in de Database een persoonsnaam uit een ORA-document vindt en daarover aanvullende informatie wil hebben, kan men die eenvoudig terugvinden in de 'ORA-Excerpten van documenten '. 

Als men in de Database een persoonsnaam uit een ONA-document vindt en daarover aanvullende informatie wil hebben, kan men die eenvoudig terugvinden in de 'ONA-Excerpten van documenten '.

 

Daar voorheen het 'Oud Rechterlijk Archief Huizen ' behoorde tot de collectie van het NHA te Haarlem met als Toegangsnummer '184' en pas recent tot die van het SSAN te Naarden, wordt in voornoemde Database de bronvermelding van ORA-documenten aangegeven met 'Haarlem-184-Inventarisnummer'

 

Bronnen:

-  NHA-117-xxxx: Koptienden / Gaarderregisters 1502 - 1852/1835   (Aangegeven met Haarlem-117-Koptienden)

-  NHA-182,183,184,185,186: Kohieren 10e en 100e penning; Huizen (1543, 1544, 1555, 1561, 1570)

-  SSAN-ORA Huizen: uit ‘Excerpten van documenten-ORA’            (Aangegeven met: Haarlem-184-xxxx)

-  SSAN-ONA: uit ‘Excerpten van documenten-ONA’                        (Aangegeven met Naarden-xxxxAxxx)

-  SSAN: S&L-3712, L.R. Lustigh, Lijst van vreemdelingen (niet-erfgooiers) Huizen 22-01-1706

-  NHA: 176-1527: ‘Kroniek I’ van Lambert Rijckxz Lustigh’, 1713-1722

-  GAA: 1120-291/942: Brieven Mennisten                                      (Aangegeven met Amsterdam-1120-xxx)

-  SSAN-OAH-214: Quohier zout en zeep, 1680

-  SSAN-OAH-180: Verpondingsboek Huizen, vermoedelijk 1674

-  SSAN-OAH-181: Verpondingsboek Huizen, 1679

-  SSAN-OAH-182: Verpondingsboek Huizen, 1683-1686

-  SSAN-OAH-167: Dorpsgeld, 1685

-  SSAN-OAH-001/002/038/164/267/268/271: Diverse documenten m.b.t. veerschippers Huizen op Amsterdam

 

-  NHA-DTB Huizen   5a: Lidmatenregister GG, 1675-1810 en attestatieregister 1675-1811 (moderne copie)

-  NHA-DTB Huizen   9: Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente 1683-1813

-  NHA-DTB Huizen 18: Lidmaten GG, 1675, 1684, 1691, 1698

-  NHA-DTB Huizen 19, Lidmaten GG, 1708, 1713, 1716, 1730

-  NHA-DTB Huizen 1A: Doopregister GG 1675-1739 (moderne copie): alleen overgekomen Mennisten

-  NHA-DTB Huizen 20: Overlijden GG 1712-1738

-  NHA-DTB Huizen   7: Grafboek en register der overledenen 1761-1782

-  NHA-DTB Huizen   8: Grafboek en register der overledenen 1783-1805

-  NHA-DTB Huizen 12: Register van Impost Begraven 1696 - 1729

-  NHA-DTB Huizen 13: Register van Impost Begraven 1729-1769

-  NHA-DTB Huizen 14: Register van Impost Begraven 1770-1805

-  NHA-DTB Huizen 15: Register van aangegeven doden, ter wier begraving permissiebiljetten zijn afgegeven, 1806-1811

-  NHA-DTB Huizen 12: Register van Impost Trouwen 1695 - 1729

-  NAH-DTB Huizen 13: Register van Impost Trouwen 1729-1769

-  NAH-DTB Huizen 14: Register van Impost Trouwen 1770-1805

-  NAH-DTB Huizen 3A: Huwelijksregister GG 1675-1739 (moderne copie)

-  NAH-DTB Huizen 3B: Huwelijksregister GG 1740-1811 (moderne copie)

 

Waar mogelijk zijn naam-gekoppelde gegevens uit verschillende bronnen geïntegreerd in 1 record, b.v.

-  DTB-7 en -8: Grafboeken 1761-1782 en 1783-1805 met DTB-14: Impost Begraven 1770-1805

-  DTB-12: Impost Trouwen 1695-1729 met DTB-3A; Impost Trouwen